Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Od 1.09.2012 r. Anglojęzyczne Przedszkole Stokrotka bezpłatnie realizuje Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, zapewniając w ten sposób dodatkową terapię i wsparcie dzieciom z trudnościami rozwojowymi oraz ich rodzinom. Jest to dodatkowa oferta zajęć dla dzieci zagrożonych ryzykiem problemów rozwojowych, która nie zastępuje i nie wyklucza żadnych innych form opieki i wspomagania rozwoju dziecka. Wczesnym Wspomaganiem rozwoju obejmujemy zarówno dzieci uczęszczające do naszego przedszkola, jak i dzieci spoza naszej placówki.

Warunkiem korzystania przez dziecko z zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest wystawiona przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną Opinia o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju wydana przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.

W przedszkolu działa powołany przez Dyrektora Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, w skład którego wchodzą specjaliści zapewniający dzieciom wieloprofilową terapię. Zajęcia (maksymalnie do 8 godzin w miesiącu) odbywają się w Przedszkolu. Specjaliści opracowują dla każdego dziecka indywidualny program, który zapewnia pomoc stosowną do rodzaju niepełnosprawności lub problemów rozwojowych.

Realizacja Opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Anglojęzycznym Przedszkolu Stokrotka w Słupsku

• złożenie w Przedszkolu Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
• złożenie w Przedszkolu wniosku o realizację Wczesnego Wspomagania Rozwoju- druk dostępny w przedszkolu.