Program edukacyjny i dodatkowe zajęcia

Oferta edukacyjna naszego przedszkola oparta jest na podstawie programowej wychowania przedszkolnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Wysoki poziom pomocy dydaktycznych pozwala nauczycielom stosować zarówno tradycyjne, sprawdzone metody pracy, jak i nowoczesne metody wychowawcze oparte głównie na spontanicznej aktywności dziecka.

Ogromną szansą na rozwój wyobraźni i talentów dzieci są zajęcia dodatkowe. Jest to niepowtarzalna okazja na wspieranie ich zainteresowań, ale przede wszystkim zajęcia te maja na celu wzmacniać i wspierać wiarę we własne możliwości:

 

 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Zajęcia rytmiczno-taneczne
 • Zajęcia gimnastyczne
 • Zajęcia plastyczne
 • Gry i zabawy z elementami tańca
 • Konsultacje logopedyczne
 • Dyplomowani nauczyciele wychowania przedszkolnego
 • Język angielski 5 x w tygodniu
 • Zajęcia i terapia logopedyczna
 • Logorytmika
 • Zajęcia taneczne
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia gimnastyczne
 • Przedstawienia teatralne
 • Zajęcia z cyklu „Spotkanie z ciekawym zawodem”
 • Opieka zdrowotna: okulista i stomatolog
 • Kilkadziesiąt wycieczek w ciekawe miejsca w roku szkolnym
 • 4 posiłki dziennie: śniadanie, II danie, zupka, podwieczorek
 • Przedszkole pełni Dyżur letni
 • Podział na grupy wiekowe
 • Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
 • Opieka w godzinach 6.30 – 17.30
 • Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty

DSC01521