Plan dnia

sttoper

Realizacja Podstawy Programowej

6.30 – 7.45 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne,np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy integrujące grupę
7.45 – 8.45 Czas organizowany przez Nauczyciela. Zajęcia tematyczne, plastyczne.
8.45 – 9.00 Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali. Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Czynności samoobsługowe w WC i łazience, nauka etapów mycia rąk. Zabiegi higieniczne: mycie zębów Doskonalenie tych czynności. Ćwiczenia samodzielności
9.00 – 9.30 Śniadanie. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia
9.30 – 10.30 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne. Poniedziałek LOGORYTMIKA, czwartek- TERAPIA  LOGOPEDYCZNA
10.30 – 11.25 Czynności samoobsługowe przed wyjściem
(nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków),
zabawy dowolne, spacery, wycieczki- poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące (uwarunkowane warunkami atmosferycznymi)
11.25 – 11:30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne w WC i łazience
11.30 – 12:00  Obiad: II Danie. Zabiegi higieniczne.
12:00 – 14:00 Maluszki: Przygotowanie do drzemki, wyciszenie przed snem – czytanie bajek, słuchanie muzyki. Czas na sen
12:00 – 14:00 Starszaki: Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe i twórcze. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna.
13.40 – 14.30 Zajęcia z JĘZYKA ANGIELSKIEGO z panią lektor, konwersacja wraz z zabawą
i piosenkami.
14:30 – 15.00 Obiad: zupka
15:00 – 16:00 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, tematyczne, plastyczne, rozmowy indywidualne z dziećmi.
16:00 Podwieczorek
16:30 – 17:30 Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne, praca w kącikach zainteresowań, zabawy integrujące grupę, porządkowanie sali

sto